วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์กู่ประภาชัย (งานขอบคันหินและงานวางท่อระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ที่ 17) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อโต๊ะพับสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กปฏิบัติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง