สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]
..........................................................................