องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยป้องกันและระงับอัคคีภัยในบ่อขยะ


เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานช่วยป้องกันและระงับอัคคีภัยในบ่อขยะ บริเวณบ่อขยะด้านหลัง อบต.บัวใหญ่

2024-02-21
2024-02-08
2024-01-15
2024-01-13
2024-01-12
2024-01-05
2023-12-16
2023-12-13
2023-12-12
2023-12-07