องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒๕๖๗ [ 7 ก.พ. 2567 ]7
2 ขอเสนอคู่มือและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๗ [ 7 ก.พ. 2567 ]6
3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ก.พ. 2567 ]7
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 20 พ.ย. 2566 ]13
5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]18
6 ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 10 ต.ค. 2566 ]23
7 แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 2 ต.ค. 2566 ]18
8 รายงานการควบคุมภายใน ปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2566 ]9
9 ประกาศ อบต.บัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 29 ก.ย. 2566 ]41
10 ประกาศ อบต.บัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 29 ก.ย. 2566 ]53
11 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ส.ค. 2566 ]63
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 7 ส.ค. 2566 ]60
13 แก้ไขประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับที่๒) [ 26 ก.ค. 2566 ]61
14 ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม แก้ไขประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปี ๒๕๖๖ [ 21 ก.ค. 2566 ]54
15 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 18 ก.ค. 2566 ]41
16 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 14 ก.ค. 2566 ]67
17 "บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม"  [ 1 มิ.ย. 2566 ]39
18 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 18 พ.ค. 2566 ]33
19 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 เม.ย. 2566 ]57
20 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]56
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10