องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม [ 9 เม.ย. 2567 ]19
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) [ 1 เม.ย. 2567 ]28
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2566 – มีนาคม  2567) [ 1 เม.ย. 2567 ]20
4 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 6 เดือน ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]20
5 โครงการของดีบ้านฉัน ประจำปี2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]12
6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒๕๖๗ [ 7 ก.พ. 2567 ]33
7 ขอเสนอคู่มือและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๗ [ 7 ก.พ. 2567 ]26
8 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ก.พ. 2567 ]26
9 การปลุกจิตสำนึกและการสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]13
10 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]13
11 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 20 พ.ย. 2566 ]26
12 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]30
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ [ 3 พ.ย. 2566 ]14
14 ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 10 ต.ค. 2566 ]35
15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]23
16 รายละเอียดโครงการการบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล [ 9 ต.ค. 2566 ]21
17 แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 2 ต.ค. 2566 ]38
18 สถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) [ 2 ต.ค. 2566 ]17
19 เรื่องการใช้ระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 2 ต.ค. 2566 ]19
20 รายงานการควบคุมภายใน ปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11