องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]6
2 ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 10 ต.ค. 2566 ]9
3 แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 2 ต.ค. 2566 ]2
4 รายงานการควบคุมภายใน ปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2566 ]3
5 ประกาศ อบต.บัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 29 ก.ย. 2566 ]31
6 ประกาศ อบต.บัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 29 ก.ย. 2566 ]29
7 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ส.ค. 2566 ]57
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 7 ส.ค. 2566 ]55
9 แก้ไขประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับที่๒) [ 26 ก.ค. 2566 ]56
10 ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม แก้ไขประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปี ๒๕๖๖ [ 21 ก.ค. 2566 ]47
11 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 18 ก.ค. 2566 ]36
12 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 14 ก.ค. 2566 ]58
13 "บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม"  [ 1 มิ.ย. 2566 ]37
14 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 18 พ.ค. 2566 ]29
15 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 เม.ย. 2566 ]51
16 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]49
17 สถิติการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน(ต.ค.65-มี.ค.66) [ 5 เม.ย. 2566 ]43
18 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) [ 3 เม.ย. 2566 ]54
19 ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มารับบริการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 27 มี.ค. 2566 ]43
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) [ 24 มี.ค. 2566 ]63
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9