องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ อบต.บัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว

แจ้งประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.บัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ