องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจ้าง ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

2023-11-15
2023-11-15
2023-11-07
2023-11-06
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-16
2023-10-13