องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจ้าง ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

2024-02-21
2024-02-08
2024-01-15
2024-01-13
2024-01-12
2024-01-05
2023-12-16
2023-12-13
2023-12-12
2023-12-07