องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
 


มอบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ มอบกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ ธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนายกำธร สิทธิจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบจำนวน ๕ ราย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

2023-11-15
2023-11-15
2023-11-07
2023-11-06
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-16
2023-10-13