องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
 


มอบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ มอบกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ ธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนายกำธร สิทธิจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบจำนวน ๕ ราย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

2024-02-21
2024-02-08
2024-01-15
2024-01-13
2024-01-12
2024-01-05
2023-12-16
2023-12-13
2023-12-12
2023-12-07