องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือฉีดน้ำบ้านโนนหัวช้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ ๑๓ เนื่องจากในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ชาวบ้านได้นำข้าวเปลือกไปตากในลานวัด แต่ยังคงเหลือเศษฝุ่นผงจากเมล็ดข้าว ทำให้สกปรก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือฉีดน้ำ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

2023-11-15
2023-11-15
2023-11-07
2023-11-06
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-16
2023-10-13