องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ตำบลบัวใหญ่  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์/โทรสาร  043-306951
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EMAIL : admin@tambonbuayai.go.th

Website : http://www.tambonbuayai.go.th