องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร นายกำธร สิทธิจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 085-7456458


 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์
นายหนูรอง ศรีบุญเรือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 093-4827477 โทร. 087-8603418
     

นายฉัตรชัย คณะวาปี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-5709095