องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
กองช่าง

นายอนุกูล  สิมลี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-2192837

 

นายสุขสวัสดิ์  อุ่นจันที นายเอนก  บุญโส
นายสุวัชชัย  สิมลี
นายช่างโยธาชำนาญงาน  นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร. 061-9231444 โทร.083-6788289
โทร. 088-5367699

นายรักศักดิ์  หลาบหนองแสง นายอดิศรพงษ์  สิทธิคำทับ นางสาวลลิตา  แสงดาว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า คนงาน
โทร. 064-6764665 โทร. 083-3562966 โทร. 096-2675343
     
นายดารกร สิทธิจันทร์

 
คนขับรถกระเช้าไฟฟ้า
   
โทร.