องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
งานกิจการสภา และรายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ก.พ. 2566 ]23
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 ต.ค. 2565 ]21
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]21
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 8 ส.ค. 2565 ]22
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ส.ค. 2565 ]21
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]21
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 พ.ค. 2565 ]25
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]20
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 12 พ.ค. 2565 ]22
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]22
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ก.พ. 2565 ]21
12 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]20
13 กำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 4 ม.ค. 2565 ]22
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๓ [ 28 ธ.ค. 2563 ]43
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 ก.ย. 2563 ]41
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยที่ 1- 4 /2562 [ 20 เม.ย. 2563 ]42
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]49
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]47
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]45
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]47