องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]14
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]17
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องให้มารับคืนหลักประกันสัญญา [ 23 ก.พ. 2566 ]42
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.พ. 2566 ]95
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2566 ]87
6 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามแบบ บก.06 [ 17 ม.ค. 2566 ]46
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]54
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]53
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 [ 30 ก.ย. 2565 ]65
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 [ 8 ก.ค. 2565 ]46
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 31 มี.ค. 2565 ]49
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]48
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2565 ]63
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2565 ]49
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2565 ]46
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหา่รเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2565 ]47
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]44
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเทคโนโลยีพลังงานชุดครอบและหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูงระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ม.ค. 2565 ]68
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]49
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 [ 30 ธ.ค. 2564 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10