องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]35
2 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน [ 4 ต.ค. 2564 ]25
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 27 ก.ย. 2564 ]30
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.15 [ 3 พ.ค. 2561 ]50
5 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 4 ก.ค. 2559 ]56
6 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 3 ก.ค. 2558 ]52
7 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 27 ต.ค. 2557 ]50
8 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) [ 30 พ.ย. 542 ]50
9 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) [ 30 พ.ย. 542 ]52