องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 25 เม.ย. 2566 ]27
2 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 25 เม.ย. 2566 ]28
3 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ [ 25 เม.ย. 2566 ]25
4 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 12 ต.ค. 2565 ]54
5 คู่มือสำหรับประชาชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 ต.ค. 2565 ]22
6 คู่มือสำหรับประชาชน เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ก.พ. 2565 ]54