องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]33
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]32
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]48
4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]47
5 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]51