องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน(ต.ค.65-มี.ค.66) [ 25 เม.ย. 2566 ]36
2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]22
3 แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน [ 1 ส.ค. 2562 ]21