องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]27
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]27
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]26
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]23
5 ภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง [ 25 เม.ย. 2566 ]25
6 กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]30
7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]26
8 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos-Donts ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]25
9 รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 มี.ค. 2566 ]29
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]28