องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
การจัดการความรู้


คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ