องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
การจัดการความรู้


บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ( ธ.ค. 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ( ธ.ค. 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ