องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
การจัดการความรู้


วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ