องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
การจัดการความรู้


พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหํารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม

    รายละเอียดข่าว

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหํารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหํารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ