องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ