องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน(ต.ค.65-มี.ค.66)

    รายละเอียดข่าว

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รอบ 6 เดือน(ต.ค.65-มี.ค.66)    เอกสารประกอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน(ต.ค.65-มี.ค.66)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ