องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
นโยบายหรือแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ