องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 6 เดือน (ต.ค.2565-มี.ค.2566)

    รายละเอียดข่าว

การดำเนินงานการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  รอบ 6 เดือน (ต.ค.2565-มี.ค.2566)    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 6 เดือน (ต.ค.2565-มี.ค.2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ